BOSCH – новите опаковки – белег за качество от най-висока класа.

Предлагане на най-високо качество е запазена марка на продуктите на Bosch. С атрактивен нов дизайн, опаковките улавят вниманието на клиентите и гарантират, че качеството на Bosch е безспорно от пръв поглед и продуктите са разпознаваеми по целия свят. Новата опаковка ще бъде въведена постепенно, на мястото на съществуващата такава на Bosch, с течение на времето.

Новата опаковка е координирана с мулти-лайн концепцията на продуктовата програма на BOSCH. „Мулти-лайн“ означава, че различните продуктови варианти са налични в рамките на една и съща продуктова линия. Това дава на клиентите и на тези, които се интересуват от продуктите, още по-голям диапазон от които да избират.

Новият дизайн на опаковките прави различните продуктови линии лесно различими от пръв поглед. Основните модели от всяка продуктова линия, могат лесно да бъдат разпознати по своята синя опаковка. Възможни са най-много две допълнителни продуктови линии – в сива и черна опаковка. Допълнителният цветови белег се ползва  за диференциация в рамките на продуктовата линия, за да се задоволят специфичните нужди и изисквания.

Сини опаковки

Тези, които търсят за стандартния продукт на Bosch за тяхното превозно средство трябва да се оглеждат за синята опаковка.Синьото е цветът на фирмата и следователно това прави основната продуктова линия  лесно разпознаваема.

Черни опаковки

Тунинг, високо-производителни, или специални изисквания за превозни средства от висок клас – все примери за използване на черната опаковка.

Сиви опаковки

Сивите опаковки се използват за части за по-стари превозни средства, а също така и за употребявани превозни средства.

Олесняване работата на професионалистите: специална опаковка за автосервизите

Новият дизайн на опаковките ще се реализира във всички области. Новият дизайн на опаковката за авторемонти работилници цели да улесни работата на специалистите и е от полза за самите работилници.

Променяйки своята автосервизна опаковка, BOSCH предоставя на специалистите ползите от новия дизайн. Новата автосервизна опаковка е глобално стандартизирана и дава възможност за бързо и лесно разпознаване на марката.

Ползи за магазините за авточасти и автосервизите

Снимка на продукта:
За бързо намиране и идентифициране на продукта Bosch на рафта.
Атрактивен дизайн:
Високо качество на дизайн за опаковане на най-качествените продукти на Bosch.
Лента с логото на Bosch:
Така всички ще са сигурни, че продуктът е оригинален.
Стабилна и здрава опаковка:
За надеждна защита на продукта.
Природосъобразен:
От последователното съобразяване с високите екологични стандарти в избора на материали и производствени процеси до възможността за екологосъобразно обезвреждане (рециклиране) на отпадъците.

(По материали от официалния сайт)
АУТО ПРО БЪЛГАРИЯ ви съветва да извършвате всички необходими ремонти в квалифицирани сервизи и при нужда от информация да се обръщате към доказани специалисти!